چاپ کردن این صفحه
-->

تراکتور سولیس 90

تراکتور سولیس 90

 

بهترین راه حل برای کشاورزی مدرن

 تراکتورسولیس 90 طراحی شده برای ارائه بالاترین کارایی در زمین های وسیع کشاورزی.

مشخصات فنی: