چاپ کردن این صفحه
-->

تراکتور سولیس 110

امکانات ویژه به همراه قدرت بدون مرز

 تراکتورسولیس 110 ترکیبی فوق العاده از قدرت و بازدهی است. این تراکتور بطور ویژه برای کاربردهایی که به قدرت بسیار بالا بر روی زمین های وسیع نیاز دارد طراحی شده است.

مشخصات فنی: